Mitä on myyntipistemarkkinointi ja miten sitä tulisi hyödyntää?


Make-it-pop-web.jpg

Mainonnan merkitys on kasvanut suuresti ihmisten päästessä entistä helpommin käsiksi heitä kiinnostavia tuotteita käsittelevään tietoon. Tuotteiden tulee olla selkeästi esillä helpon löydettävyyden takaamiseksi ja tuotteiden erottuminen kilpailijoiden vaihtoehdoista on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Mainonnan toimien ja kilpailun lisääntyessä verkossa, uusia innovatiivisia tapoja kilpailijoista erottautumiseksi kaivataan kasvavissa määrin.

Mitä myyntipistemarkkinointi on?

Myyntipistemarkkinointi tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden mainostamista niiden ostopaikoilla. Myyntipistemarkkinointi voidaan jakaa kahteen tasoon: makrotasoon (kaupungit, markkinat, ostoskeskukset) ja mikrotasoon. Mikrotasolla tarkoitetaan tarkasti rajattuja kohteita, jossa ostotapahtuma suoritetaan, kuten myymälöiden kassasaarekkeita. Tavallisesti myyntipistemarkkinoinnista puhuttaessa tarkoitetaan juuri mikrotason mainontaa.

Myyntipistemainonta rakentuu impulssiostamisen ympärille herättämällä potentiaalisten asiakkaiden ostohalukkuus korostamalla tuotetta sen ostopaikalla. Sitä voidaan hyödyntää huomiota herättävissä tuoteasetteluissa esimerkiksi kassojen läheisyydessä. Myyntipistemainontaa voidaan toteuttaa useilla tavoilla, kuten kiinnostavilla esille asetteluilla, bannereilla, pop-up-mainoksilla ja julisteilla. Tavallisesti mainostettavan tuotteen valmistaja luo ja valmistaa mainosmateriaalin, jonka jälkeen se välitetään tuotetta myyville jakeluketjuille ja jälleenmyyjille esille laitettavaksi.

Myyntipistemarkkinoinnista on tullut markkinoijille yhä ajankohtaisempi konsepti viimeisen parin vuoden aikana tuotteiden ja palveluiden parissa, sillä kuluttajilla on tapana ostaa hyvin korkealuokkaisiakin tuotteita niiden strategisilta myyntipisteiltä. Myyntipisteen mainoksilla on myös mahdollisuus jättää potentiaalisille asiakkaille positiivinen kuva palvelusta tai tuotteesta, vaikkei se olisi heille ajankohtainen juuri sillä hetkellä.

Kiinnitä asiakkaiden huomio ja erotu eduksesi

Myyntipisteen asettelut ja markkinointitekniikat herättävät huomiota tiettyihin brändeihin tai tarjouksiin luomalla lisäarvoa asiakkaalle tai esittelemällä tuotteen hyötyjä. Myyntipistemarkkinoinnilla on hyvin suunniteltuna ja toteutettuna mahdollista jättää kilpailijoiden markkinointiviestit täysin pimentoon. Käytettävien materiaalien ja asetteluiden tulee kuitenkin olla huomiota herättäviä ja kehittyä jatkuvasti asiakkaan mielenkiinnon herättämiseksi sekä mainosten täyden tehon saavuttamiseksi – asiakas kyllästyy helposti yhteen mainokseen jo muutaman viikon jälkeen, jolloin mainos menettää merkityksensä ja vaikuttavuutensa. Sen vuoksi onnistuneen kampanjan takaamiseksi materiaalien sisältöä ja sijoittelua tulee suunnitella ja uudistaa jatkuvasti!

Hyvä tapa pitää tarjontasi jatkuvasti kiinnostavana on muuttaa mainoksiesi sisältöjä säännöllisesti, vaihtaa tuotteiden tarjouksia silloin tällöin ja uuditaa tuoteasettelut näyttämään uudelta ja kiinnostavalta. Jatkuvasti samanlaisena pysyvät tarjoukset eivät ole kiinnostavia eivätkä aiheuta asiakkaille samanlaista ostohalukkuutta ja -tarvetta kuin uudistuvat sisällöt ja määrällisen ajan voimassa olevat tarjoukset. Koska myyntipistemarkkinointi edellyttää jatkuvaa kehittymistä, uudistumista ja muutosta, helposti asennettavien ja poistettavien materiaalien käyttö myyntipistemarkkinoinnissa on suositeltavaa.

Haluatko lisätietoja?

Lue, kuinka yksi Suomen suurimmista telemarkkinaoperaattoreista DNA Oyj hyödyntää myyntipistemarkkinointia tuotteidensa mainostamisessa täältä!

"