Miten painotekniikkaa ja uusia materiaaleja voidaan hyödyntää myymälämainonnassa? Haastattelu: Giovanni Re / Roland DG


Roland DG

Perinteinen painotekniikka sekä myymälämainonta muuttuvat hyvin nopeasti. Uutta teknologiaa ja materiaaleja tulee saataville jatkuvasti, asettaen haasteita sekä painotaloille, että materiaaleja hyödyntäville mainostajille. Uudet teknologiat saattavatkin haastaa heidät pois mukavuusalueeltaan ja tuomaan uusia ideoita ja innovaatioita markkinoille.

Kysyimme Roland DG:n Connection Manager Giovanni Re:ltä suurkuvatulostuksesta sekä siitä, miten tällaisia uusia teknologioita on mahdollista hyödyntää myymälämainonnassa.

Uusia mainosmateriaaleja ja formaatteja

Ren mukaan tyypilliset myymälämainosmateriaalit, kuten kartonkiset displayt ja paperijulisteet antavat vähitellen tilaa uusille mainosmateriaaleille. Näihin uusiin mainosmateriaaleihin lukeutuvat muun muassa lattiagrafiikka sekä stanssatusta PVC levyistä tai kennoista valmistetut siluetit, jotka toimivat erilaisten ja erimuotoisten tuotteiden pohjana.

Vaikka monet digitaalisen mainonnan muodot ovat nousussa, Re silti näkee digitulostamisen suurena mahdollisuutena myös tulevaisuudessa. Älypuhelimet, QR-koodit ja vuorovaikutteinen viestintä, kuten lisätyn todellisuuden sovellukset (Augmented Reality) tuovat uusia ja tehokkaita keinoja yhdistää printti ja digi.

Nämä uudet teknologiat vaativat osaamista ja innovatiivisuutta niin painotaloilta, materiaalin valmistajilta kuin mainostajiltakin. ”Heidän tulisi olla tietoisia koko valittavissa olevasta materiaalikirjosta voidakseen valita tapauskohtaisesti käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat materiaalit ja näin varmistua siitä, että  lopputulos on paras mahdollinen.”, Re toteaa.

Suurkuvatulostuksen tulevaisuus

 “Suurkuvatulostukseen sisältyy entistä enemmän esteettisiä muotoja samalla lähentäen erilaisten pintojen ja viestien merkitystä. Sisustaminen on vain yksi esimerkki kahden maailman taidokkaasta sulautumisesta ja tulostaminen vain yksi tapa ilmaista sen muotoja, käyttöä ja kauneutta”, sanoo Re.

Ren mukaan ympäristöystävällisten materiaalien sekä painovärien osuus tulee myös tulevaisuudessa kasvamaan lisääntyvän ympäristötietoisuuden sekä kysynnän vuoksi. ”Teemat, kuten kierrättäminen ja materiaalien uusiokäyttö mahdollistavat näihin tarpeisiin vastaamisen uusilla materiaaleilla ja niiden sovelluksilla.”, Re jatkaa.

Giovanni Re

Giovanni Re, Roland DG

"