Printtituotteiden merkitys digiaikana


ARTAP

Yhä useammat yritykset ovat siirtyneet markkinoinnissaan perinteisistä printtimedioista digitaalisiin kanaviin. Painotuotteiden merkitys on kuitenkin yhä suuri, se on vain muuttanut muotoaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan painotuotteiden tehokkuus digitaalisella aikakaudella on itse asiassa jopa kasvanut ja suuret printtisatsaukset näkyvät myynnissä.

Menestyäkseen yritysten onkin siis keksittävä uudenlaisia tapoja yhdistää tehokkaasti sekä perinteisempiä printtimedioita että digitaalisia kanavia. Yksi hyvä esimerkki tästä on taidegalleria Helsinki ContemporaryARTAP-sovellus. Kysyimme Helsinki Contemporaryn viestintäkoordinaattori Heli Hakalalta miten printti ja digi saadaan yhdistettyä ja tukemaan toisiaan tämän päivän markkinoinnissa.

ARTAP

”ARTAP on AR-teknologiaa (Augmented Reality / Lisätty todellisuus) hyödyntävä sovellus, jonka avulla käyttäjän on mahdollista esimerkiksi tablettinsa ruudulta katsella gallerian taideteoksia omalla seinällään oikeissa mittasuhteissa ja väreissä.”, kertoo Hakala.

Hakalan mukaan idea sovellukseen syntyi, kun lähdettiin miettimään miten perinteiselle taidegallerialle voisi luoda digitaalisen ulottuvuuden. Gallerian tilat ovat rajatut ja esillä on yleensä aina yksi näyttely kerrallaan. Miten siis palvella niitä asiakkaita, jotka eivät esimerkiksi pääse paikan päälle haluamaansa näyttelyyn?

Tämän lisäksi erityisesti taidetta vähemmän harrastaneiden voi olla hankala nähdä, miltä teokset näyttäisivät oman kodin seinillä. ”Gallerian suuressa valkoisessa tilassa on usein vaikea hahmottaa teoksen kokoa”, kertoo Hakala. Toisaalta sovellus on apuna myös kokeneille taiteen ostajille tarjoten mahdollisuuden tutustua tarkemmin gallerian myyntikokoelmaan sekä saada lisätietoa teosten ostamisen tueksi. Digitaalisuus toimii myös tärkeänä väylänä markkinoida gallerian taiteilijoita kansainvälisille galleristeille ja kuraattoreille. ARTAP:in kautta on jo nyt mahdollista olla yhteydessä galleriaan, mutta sovelluksen kautta ei ainakaan vielä voi suoraan tehdä ostoksia.

Miten printti ja digi yhdistyvät?

ARTAP

ARTAP-sovellus vaatii toimiakseen ”seinämarkerin”, joka asetetaan seinälle kohtaan, johon teosta halutaan sovittaa. Sovelluksesta valitaan teos, jota halutaan seinälle sovittaa ja teos ilmestyy seinällä olevan markerin tilalle reaalikoossa. Teosta voidaan tämän jälkeen liikutella ja tarkastella älypuhelimen tai tabletin näytöltä eri kulmista. ”Livenäkymän” lisäksi sovelluksessa on myös mahdollisuus sovittaa teosta tilasta otettuun valokuvaan.

Oleellista sovelluksen toimivuudessa on seinämarkeri, jonka voi käydä tulostamassa gallerian verkkosivuilta, hakea galleriasta tai se voidaan myös postittaa. Hakalan mukaan Helsinki Contemporary halusi postitettavan ja galleriassa jaettavan markerin olevan tavallista tulostuspaperia tai perinteistä tarraa laadukkaampi, koska kyseessä on luonnollisesti myös markkinointimateriaali. Ennen kaikkea tärkeää oli materiaalin kätevyys: staattisen tarran voi asettaa ja siirtää paikasta toiseen helposti, eikä se jätä minkäänlaisia jälkiä seinään. He olivat kuulleet Stafixista aiemmin ja tilasivat heiltä ensin testiversiot testatakseen materiaaleja käytännössä. Testitulokset miellyttivät ja materiaaliksi valikoitui staattinen tarra, STAFIX®STATIC.

Staattisen tarran avulla markeri on helppo asettaa seinälle ja muille pinnoille useaan kertaan jälkiä jättämättä. Staattiselle tarralle tulostettu markeri ei myöskään vaadi teippiä tai nuppineuloja kiinnittyäkseen erilaisille pinnoille. Siksi se sopii hyvin käytettäväksi niin tapetoiduilla ja maalatuilla seinillä kuin muillakin kodin pinnoilla.

 

Lisätty todellisuus

ARTAP

Augmented Reality eli lisätty todellisuus tuo aivan uuden ulottuvuuden esimerkiksi tuote-esittelyihin, koulutuksiin, mainontaan ja markkinointiin. Kaupallisten tarkoitusten lisäksi lisättyä todellisuutta on hyödynnetty myös muun muassa rakentamisessa ja lääketieteessä. Sovellusalueita löytyykin monia ja tulevaisuudessa teknologiaa tullaan varmasti hyödyntämään yhä enenevissä määrin myös muissa yhteyksissä.

AR-teknologian avulla on mahdollista saada jotain ”lisää” todelliseen ja fyysiseen tilaan. Lisätty todellisuus yhdistääkin tehokkaasti niin perinteisen printtimateriaalin (tässä tapauksessa seinämarkeri) kuin digitaalisen ulottuvuuden.

 

Haluatko lisätietoja?

Tutustu tarkemmin ARTAP-sovellukseen tai ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja printtimateriaalien hyödyntämisestä digiajassa.

"