Liimattomien tarrojen käyttö mainonnassa


Liimattomien tarrojen käyttö mainonnassa

Liimattomat tarrat sopivat ihanteellisesti lyhytkestoiseen mainontaan, sillä ne ovat helposti asennettavissa ja poistettavissa myymälähenkilökunnan toimesta. Liimattomat tarrat mahdollistavat paitsi uusien ja innovatiivisten kampanjoiden pystyttämisen, tuovat ne myös helppoja ja tehokkaita ideoita sekä mahdollisuuksia kampanjoiden suunnitteluun.

Kuluttajien huomion herättäminen erityisesti vähittäiskaupoissa voi olla haasteellista, koska liikkeet ovat täynnä erilaisia ärsykkeitä viemässä huomiotamme toisaalle. Muita tyypillisiä myymälämainonnan haasteita ovat:

#1 Haasteelliset sijainnit

#2 Päivitykset kampanjan aikana

#3 Erilaiset pinnat

#4 Useat sijainnit

#1 Haasteelliset sijainnit

Onnistuneita mainoskampanjoita luodakseen, brändien tulisi pystyä levittämään sanaa koko myymälään. Liikkeillä voi kuitenkin olla hyvin tiukat kontrollit sen suhteen, mihin mainoksia saa asettaa ja mihin ei. Mainosten ei tulisi myöskään jättää jälkeensä minkäänlaisia liimajäämiä tai muuten vahingoittaa pintoja.

Edes kaikista parhain ratkaisu ei myy, jos se on sijoitettu väärään paikkaan. Siksi niin myymälämainosten kuin mainostettujen tuotteidenkin sijainnilla on suuri merkitys kampanjan menestykselle.

Liimattomien tarrojen avulla kampanja on mahdollista levittää koko myymälään ilman ammattiasennusta tai –poistoa.

#2 Päivitykset kampanjan aikana

Joissakin tapauksissa ongelmana voi olla se, että mainosmateriaaleihin on tarpeen tehdä päivityksiä kesken kampanjan. Tällaisia päivityksiä voivat olla esimerkiksi tuotetietojen lisääminen, hintojen alentaminen (esim. päivän lehti puoleen hintaan klo 19 jälkeen, isommat alennusprosentit kampanjan lopussa jne.) tai muut päivitykset. Näissä tilanteissa mainostajien täytyy monesti tilata täysin uudet mainosmateriaalit.

Tällaisia tarkoituksia varten brändi tarvitsisi ratkaisun, joka olisi väliaikainen sekä helposti asennettavissa ja poistettavissa kampanjan loputtua ilman aikaa vievää pintojen siivousta.

Liimattomat tarrat ovat erittäin käteviä väliaikaisissa kampanjoissa ja promootioissa, sillä ne ovat nopeasti ja helposti asennettavissa eivätkä ne jätä liimajälkiä poistettaessa.

#3 Erilaiset pinnat

Kun brändi päättää levittää mainoskampanjansa joka puolelle myymälää, on tärkeää valita mainosmateriaali, joka sopii useille erilaisille pinnoille.

Koska liimattomat tarrat ovat nopeasti ja toistuvasti asennettavissa suurimmalle osalle pinnoista, myymälähenkilökunnan ei tarvitse huolehtia tahmaisista liimajäämistä, jotka pitäisi siivota kampanjan päätyttyä.

Liimattomilla tarroilla mainoskampanja on mahdollista levittää joka puolelle myymälää ja sen erilaisille pinnoille; niin seinille, lattioille, ikkunoihin ja kassoille kuin vaikkapa erilaisille näytöille ja pakastimiin.

#4 Useat sijainnit

Kun brändillä on useita sijainteja mainoksilleen, on tärkeää varmistua siitä, että mainokset ovat mahdollisimman helposti ja nopeasti asennettavissa ja poistettavissa, ilman ammattiasennuksesta ja –poistosta aiheutuvia kuluja.

On myös hyvä tiedostaa, että vaikka mainosmateriaalin yksikköhinta voi vaikuttaa pieneltä, logistiikan kustannukset voivat silti nousta yllättävän korkeiksi erityisesti, jos mainoksia on tarkoitus asentaa useampaan paikkaan ja koko jakeluketjua ei ole otettu suunnittelussa huomioon.

Liimattomat tarrat ovat ihanteellisia lyhytaikaisiin sovelluksiin, kuten tuotepromootioihin, koska ne ovat helposti asennettavissa minne vaan ja poistettavissa ilman pinnoille jääviä liimajäännöksiä.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme “Liimattomien tarrojen käyttö mainonnassa” saadaksesi uusia ideoita ja lisätietoja liimattomista tarroista.

"