Mitä ottaa huomioon arkkioffsetissa muoville painettaessa?


Muovikalvoille painaminen

Tiedätkö jo kaiken muovimateriaaleille painamisesta?

Muoville painaminen arkkioffsetissa ei ole vaikeaa, mutta se ei myöskään ole sama asia kuin paperille painaminen. Suurin ero muovimateriaalien ja paperin tai kartongin paino-ominaisuuksien välillä on se, että muovimateriaalit eivät ole absorboivia eli imukykyisiä. Myös eri muovimateriaalien painettavuuden välillä on suuria eroja.

Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen muovikalvoille painamista:

1. Koepainatus ja testit

2. Huolellinen suunnittelu ja ennakointi

3. Painoprosessi ja kuivuminen

4. Jälkikäsittely ja pakkaaminen

1. KOEPAINATUS JA TESTIT

Varaa aikaa materiaalin painettavuuden testaamiseen ennen varsinaista tuotantotyötä. Testaa myös materiaalin jälkikäsittely-ominaisuudet, sekä sen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen.

2. HUOLELLINEN SUUNNITTELU JA ENNAKOINTI

Lue materiaalivalmistajan ohjeet huolellistesti. Tilaa ajoissa tarvittavat värit, lakat, jne. Varaa tarpeeksi aikaa väriyksiköiden puhdistukseen (jos tarpeellista) ja arvioi tarvittava kuivumisaika ennen jälkikäsittelyä tai painotyön lähettämistä asiakkaalle. Pienennä kuvan väriainepeittoa (TIC). Pyöristä stanssattavien tai ritsattavien muotojen leikkuuviivojen kulmat.

Jotta arkkien syöttö alistuspäässä olisi tehokasta, niiden lämpötilan on annettava asettua painosalin lämpötilaan. Tarvittava aika riippuu arkkien määrästä (paino) sekä varastointipaikan ja painosalin lämpötilaerosta.

3. PAINOPROSESSI JA KUIVUMINEN

Offset painaminen

Aja lyhyitä sarjoja. Älä käytä liian suurta sylinterin puristusta. Käytä staattisuuden poistajia (jos kyseessä ei ole staattisesti varattu kalvo). Tarkista kostutusveden yhteensopivuus painovärin kanssa (pH ja alkoholin määrä). Käytä vain vähän vettä. Vältä paksuja värikerroksia.

Käytä suurirakeista kuivauspulveria (hapettumalla kuivuvat painovärit). Kuivaa materiaalit hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä käytä IR-lamppuja. Vältä liikaa lämpöä UV-offset-painossa. Säädä ensimmäisten lamppujen teho alhaisemmaksi ja lisää seuraavien lamppujen tehoa vähitellen.

4. JÄLKIKÄSITTELY JA PAKKAAMINEN

Käytä etukäteen testattuja lakkoja ja päällysteitä (jos ne soveltuvat kyseessä olevalla materiaalille). Käytä leikkaamisessa teräviä ja hyväkuntoisia teriä. Pyöristä stanssattavien tai ritsattavien muotojen kulmat repeytymisen välttämiseksi.

Pakkaa materiaalit suorana. Pakkaa joustavat muovimateriaalit siten, että painettu kalvo kiertyy rullan ulkopuolelle. Älä taita materiaalia. Älä pakkaa materiaalia yhdessä sellaisten aineiden kanssa, joista haihtuu orgaanisia yhdisteitä (VOC).

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Lataa oppaamme “Muoville painaminen arkkioffsetissa” lukeaksesi loput vinkit ja saadaksesi lisää tietoa muoville painamisesta.

Muoville painaminen arkkioffsetissa

"