Miten onnistua myymälämainonnassa?


Myymälämainonta

Myymälämainonnasta on etua sekä jälleenmyyjille että tuotteiden valmistajille. Myymälä­mainonta elävöittää myymälää ja lisää myyntiä heräteostosten kautta. Toisaalta valmistajat saavat tuotteensa erottumaan paremmin, jolloin ne myös myyvät paremmin.

Myymälämarkkinoinnin potentiaali on hyvin suuri, mutta miten onnistunutta myymälä­mainontaa tehdään? Ja miten sitä tehdään kustannustehokkaasti? Nämä ovat meidän vinkkimme:

#1 Huomion kiinnittäminen
#2 Suunnittelu ja design
#3 Oikeiden materiaalien valinta
#4 Sopivan paikan valinta

 

#1 HUOMION KIINNITTÄMINEN

On hyvin tunnettu tosiasia, että varsinkin ruokakaupoissa suurin osa ostopäätöksistä tehdään myymälän sisällä. Toisaalta super- ja hypermarketit ovat täynnä erilaisia ärsykkeitä, jotka häirit­sevät asiakasta ja vaikeuttavat tuotteiden erottumista joukosta. Monien silmäkameratutkimusten mukaan jopa 95–98 % myymälän erilaisista mainoksista jää täysin ilman kuluttajien huomiota.

Riippumatta siitä, miten se tehdään, pääasia on erottua ja kiinnittää kuluttajan huomio. Kulutta­jien huomio voidaan kiinnittää tarjoamalla uusia ja innovatiivisia herätteitä, jotka on mieluiten suunniteltu yhdessä myymälämainonnan asiantuntijan kanssa.

#2 SUUNNITTELU JA DESIGN

Koska suurin osa myymälämainonnan signaaleista ja kampanjoista jää ilman kuluttajien huo­miota, on erittäin tärkeää panostaa vähän enemmän kampanjoiden suunnitteluun ja design-näkökohtiin. Hyvin harkitut ja kunnolla esille pannut myyntipistemateriaalit (POS, POP) kiinnittä­vät kuluttajien huomion ja edistävät tehokkaasti brändin myyntiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että joskus pieni on kaunista tai vähemmän on enemmän – varsinkin myymälämainonnassa.

Koska myymälät ovat jo valmiiksi täynnä erilaisia värejä ja ärsykkeitä, on tärkeää, että viestisi pysyy yhdenmukaisena ja selkeänä koko myymälän alueella – mielellään myös muissa medioissa. Pyri välttämään monia erilaisia viestejä, usein yksi yksinkertainen ostopyyntö riittää. Kun sama viesti toistuu eri medioissa, kuluttajat ottavat sen vastaan ja reagoivat siihen helpommin.

#3 OIKEIDEN MATERIAALIEN VALINTA

Myyntiä edistävien mainosmateriaalien valitseminen on usein haasteellista varsinkin ruoka­kaupoissa. Myymälässä saattaa olla tiukkoja rajoituksia sen suhteen, mihin mainoksia saa kiinnittää. Mainoksista ei saa jäädä jäämiä eivätkä ne saa vahingoittaa muulla tavalla myymälä­kalusteiden pintoja.

Koska erottuminen runsaasta tuotevalikoimasta on haasteellista, yritykset käyttävät uusia inno­vatiivisia ideoita kiinnittääkseen kuluttajien huomion ja edistääkseen brändin myyntiä tehok­kaasti. Kampanjamateriaalien pitäisi olla helppoja kiinnittää ja irrottaa myymälän henkilö­kunnalle, jotta niiden suunnittelu, tulostus ja jakelu eivät mene hukkaan.

#4 SOPIVAN PAIKAN VALINTA

Huippukampanjan suunnittelun jälkeen on aika valita paikat, joissa mainokset kiinnittäisivät mahdollisimman paljon huomiota. Paraskaan ratkaisu ei ole myyvä, jos mainokset on sijoitettu väärään paikkaan. Niin myymälämainoksen paikka kuin itse mainostettava tuotekin ovat olen­naisen tärkeitä kampanjan onnistumiselle.

Myymälämainonnan suurin etu verrattuna muihin medioihin, kuten televisioon tai radioon on, että myymälässä mainonta tapahtuu lähellä varsinaista tuotetta. Myös matka varsinaiseen myyntipisteeseen on lyhyempi. Mitä lähempänä viesti on mainostettavaa tuotetta, sitä tehok­kaampi on kampanja.

HALUATKO TIETÄÄ ENEMMÄN?

Lue lisää ja tutustu myös muihin vinkkeihimme oppaassamme ”Kuusi vinkkiä onnistuneeseen myymälämainontaan. Oppaan tarkoitus on tarjota tuotteiden val­mistajille sekä myymälämainostajille lisätietoa ja hyödyllisiä vinkkejä tehokkaaseen myymälä­mainontaan.

6 vinkkiä myymälämainontaan

"