Miten pilata upea design?


Myymälämainonta

Myymälämainonta on merkittävä investointi erityisesti isoille brändeille. Brändit käyttävät suuren osan markkinointibudjetistaan visuaalisesti vaikuttavan myymälämainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Myymälämainonnan potentiaali on valtava, mutta toisaalta suurin osa myymälän mainoksista jää täysin ilman kuluttajien huomiota (monien silmäkameratutkimusten mukaan noin 95–98 %).

Siksi väärin toteutettu myymälämainonta on tehokas tapa tuhlata paitsi aikaa ja rahaa, myös pilata upea design.

Kampanjakonseptin ja ulkoasun suunnittelu sekä materiaalien tulostus ja jakelu kattavat suurimman osan kustannuksista (jos kampanjamateriaalien ammattiasennusta ja/tai – poistoa ei tarvita). Koko investointi menee kuitenkin hukkaan, jos kampanjamateriaaleja ei laiteta esille oikein ja oikeisiin paikkoihin. Pahimmassa tapauksessa kampanjamateriaalit jäävät kokonaan asentamatta.

Monta osapuolta suunnittelussa mukana

Myymälämainoskampanjan suunnittelu alkaa yleensä yhteistyössä tuote- ja markkinointitiimien, joskus myös jälleenmyyjän tai vähittäiskaupan kanssa. Monissa tapauksissa kampanjan varsinainen kuvitus ja konsepti suunnitellaan yhdessä mainostoimiston kanssa.

Kun kampanjan design on valmis, on aika tehdä päätös kampanjan toteuttamiseen tarvittavista mainosmateriaaleista. Näitä voivat olla esimerkiksi näyttelytelineet, mainosjulisteet, tarrat ja roll-up-telineet. Tässä vaiheessa on myös hyvä konsultoida painotaloa – mitä materiaaleja ja miten niitä tulisi käyttää eri paikoissa?

Painotalo lopulta tuottaa kaikki tarvittavat mainosmateriaalit ja tekee tarvittavat jälkikäsittelyn toimenpiteet ennen materiaalien toimittamista myymälöihin.

Kampanjamateriaalien esillepano

Useimmiten myymälän henkilökunta asettaa mainokset esille sen jälkeen kun ne on toimitettu myymälään. Jos henkilökunta on hyvin kiireinen tai materiaalien esillepano on vaikeaa ja aikaa vievää, niitä ei välttämättä laiteta kunnolla esille lainkaan.

Henkilökunnalla on monia muita työtehtäviä, joista heidän on huolehdittava sen sijaan, että he uhraisivat aikaa ja vaivannäköä myymälämainoskampanjan materiaalien esillepanoon. Jos mainosta ei laiteta esille ollenkaan, tai jos se laitetaan väärään paikkaan, kaikki kova työ menee hukkaan.

Materiaalivalinnan merkitys

Koska erottuminen runsaasta tuotevalikoimasta myymälässä on haasteellista, brändien täytyy käyttää uusia ja innovatiivisia ideoita kiinnittääkseen kuluttajien huomion ja edistääkseen tehokkaasti myyntiä. Myös kampanjamateriaalien pitäisi olla helppoja asentaa ja poistaa, jotta kampanja ja upea suunnittelu eivät menisi hukkaan.

Kampanjan ulkoasun suunnittelun lisäksi oikean mainosmateriaalin valinnalla on tärkeä merkitys tehokkaan myymälämainoskampanjan toteuttamisessa. Juuri sen vuoksi rahaa ei kannattaisi säästää materiaalivalinnoissa. Parhaimmassa tapauksessa oikea materiaalivalinta varmistaa, että kampanjasi tullaan varmasti laittamaan huolellisesti esille, oikeaan paikkaan ja että kampanjamateriaalit myös poistetaan nopeasti mainoskampanjan päätyttyä. Voidaankin ajatella, että materiaalivalinta käytännössä määrittää kampanjasi tuoton.

Haluatko lisätietoja helpoista ja tehokkaista myymäläkampanjoista?

Mielestämme myymälämainonnan pitää olla sekä tehokasta että helppoa. Lue lisää liimattomien tarrojen käytöstä myymälämainonnassa oppaastamme ”Liimattomien tarrojen edut myymälämainonnassa.

eBook_FI

"