UV-Kuivausmenetelmät offsetpainamisessa


Viimevuosina kiihtyvissä määrin tapahtuneet kehitykset UV-offsetpainamisessa ovat tuoneet mukanaan uusia ja tarkempia teknisiä termejä. Nykyään UV-offsetista puhuttaessa onkin syytä täsmentää, mistä tarkalleen ottaen on kyse. Uusia termejä on monia ja eri valmistajien tuomia teknologioita on ilmaantunut viimeaikoina runsaasti markkinoille. Näillä eri teknologiaoilla on kuitenkin yhteinen perusperiaate: Värien UV-kuivaus alhaisella energiamäärällä. Markkinoilla matalan energian kuivausteknologialla ovat Komori (H-UV), Manroland (LEC-UV), KBA (HR-UV) ja Heidelberg (LE-UV). Lisäksi UV-värien kuivaus voidaan toteuttaa vieläkin alhaisemmalla energiamäärällä käyttäen LED-UV:ta; teknologiaa, jonka edelläkävijänä voitaneen pitää Ryobia. Mitä näillä eri teknologioilla sitten on yhteistä, ja miltä osin ne eroavat toisistaan? Offset_printer

Perinteisessä UV-offsetissa värit kuivataan tyypillisesti käyttäen elohopeakaasulamppuja, jotka ovat kohtalaisen energiaintensiivisiä ja tuottavat otsonia. Puhuttaessa nopeista värienkuivausmenetelmistä (kuten H-UV, LE-UV, HR-UV tai LE-UV), reaktiiviset värit kuivataan huomattavasti pienemmällä energiamäärällä, käyttäen korkean rauta-konsentraation (Fe-epäpuhtautettu) elohopealamppuja. Uudentyyppiset UV-lamput toimivat eri aallonpituuksilla (ks. kuva alla), kuin perinteiset UV-lamput, värien kuivuessa ainoastaan UV-A spektrin alueella (lähellä näkyvän valon aallonpituutta). Tämän etuna on vähentynyt otsonin tuotto, jota syntyy ainoastaan vakuumi-UV:n ja UV-C:n välisellä alueella. Koske erikoisvärit ovat hyvin reaktiivisia ja korkean rautakonsentraation lampuilla on suurempi säteilyenergia UVA ja UVB alueilla, voidaan painokoneessa käytettävien lamppujen määrä vähentää, näin ollen myös laskien energiankulutusta. Lisäksi myös tilan ilmanvaihdon ja viilennyksen tarve vähenee. Perinteiseen offsettiin verrattuna kokonaisenergiasäästön arvellaan olevan 60-70%.

FI-LED-UV

LED-UV offsetissa painovärit reagoivat ainoastaan LED lamppujen valon aallonpituuteen hyvin rajoitetun UV-A alueen sisällä. LED-lamput käyttävät ainoastaan murto-osan siitä energiasta, jota perinteiset tai matalan energian UV valot tarvitsevat, kokonaisenergiasäästön ollessa jopa 80-90%. LED-diodit eivät tarvitse esilämmitystä, eivätkä käytännössä tuota lämpöä, joten viilennyksen tarve vähenee ja lämpöherkkien materiaalien (kuten esim. ohuet muovimateriaalit) painaminen, esimerkiksi kohdistaminen helpottuu merkittävästi. Lisäksi materiaalin venyminen tai aaltoilu ei ole ongelma, koska myöskään materiaali ei lämpene yhtä paljon.

"