Ympäristöystävällisiä mainosmateriaaleja


YmpäristöystävällisyysNiin kuin kerroimme jo aiemmassa artikkelissamme, yhä useammat yritykset ovat siirtyneet markkinoinnissaan perinteisistä printtimedioista digitaalisiin kanaviin. Kuitenkin viime aikaisten tutkimusten mukaan painotuotteiden tehokkuus digitaalisella aikakaudella on itse asiassa jopa kasvanut.

Yleinen harhaluulo on, että printtimainonta on kallista ja ympäristölle haitallista verrattuna digitaaliseen mainontaan. Kuten tämä Antaliksen informatiivinen video hyvin osoittaa, on printtimainonta usein jopa vastuullisempi valinta verrattuna moniin digitaalisiin kanaviin.

Kasvava huoli ympäristöä kohtaan

Kuten Roland DG:N Giovanni Re edellisessä artikkelissamme tuo esiin, markkinoilla on kasvava huoli ympäristöä kohtaan ja tämä näkyy niin mainosmateriaaleissa kuin painoväreissäkin. Kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien kysynnän odotetaankin kasvavan tulevaisuudessa.

Ympäristöystävällisen mainosmateriaalin valinnalla on mahdollista ottaa askel kohti kestävämpää mainontaa. Kierrätettäviä ja PVC-vapaita materiaaleja on nykypäivänä saatavilla melko laajasti erilaisia sovelluksia varten. Myös valitulla painotekniikalla (energian kulutus ja painovärit) on vaikutusta printtimainosmateriaalien aiheuttamaan ympäristön kokonaiskuormitukseen.

Kuinka toimia ympäristöystävällisemmin?

Yksi tapa vähentää mainoskampanjan ympäristökuormitusta on testata sitä ensin yhdessä tai muutamassa paikassa ennen koko kampanjan lanseerausta. Mainoskampanjan pilotoinnilla on mahdollista paitsi vähentää materiaalihävikkiä myös parantaa mainoskampanjan tehokkuutta. Liimattomat tarrat ovat ihanteellisia mainoskampanjoiden testaukseen ja pilotointiin, sillä ne ovat helposti asennettavissa, poistettavissa sekä uudelleenkäytettävissä.

Toinen keino materiaalihävikin vähentämiseen on ottaa huomioon mahdolliset materiaaleihin kesken kampanjan tehtävät päivitykset jo kampanjan suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi muuten brändin ilmeen mukaisesti tuotettuja display-mainoksia, joihin on kuitenkin jätetty sopivia ”tyhjiä” kohtia myöhempää personointia tai muita kampanjapäivityksiä varten. Kampanja- ja tuotekohtainen personointi on mahdollista toteuttaa esimerkiksi staattisten tarrojen avulla. Näin mainosmateriaaleja on mahdollista hyödyntää myöhemmin uudelleen vain vaihtamalla tarrat uusiin, pienentäen myös logistiikkakustannuksia.

Liimattomien tarrojen käyttö mainoskampanjoissa on ympäristöystävällinen vaihtoehto, koska ne eivät sisällä liimoja tai muita haitallisia kemikaaleja. Liimattomat tarrat ovat myös turvallinen vaihtoehto mainostajalle, koska sinun ei tarvitse huolehtia jälkien siivoamisesta tai pintojen vahingoittumisesta.

Haluatko lisätietoja?

Lataa oppaamme “Liimattomien tarrojen käyttö mainonnassa” saadaksesi uusia ideoita sekä lisätietoja liimattomien tarrojen käytöstä mainonnassa.

"