Tuotelanseeraukset ja myymälämainonta


new_product.jpg

Uuden tuotteen julkaisuun kohdistuu aina paljon odotuksia. Tuotteen markkinoille saanti tuotekehityksestä lopulliseen lanseeraushetkeen vie tyypillisesti paljon aikaa ja resursseja. Jotta uusi tuote saa onnistuneen vastaanoton, vaatii tuotelanseeraus tarkkaa suunnittelua ja ideointia – erityisesti myymäläympäristössä, jossa erottautuminen on äärimmäisen hankalaa.

Mitä onnistunut tuotelanseeraus sitten vaatii ja mitä lanseerauksissa tulisi ottaa huomioon? Kysyimme asiaa Adare Internationalin asiakkuuspäällikkö Tiina Ollikaiselta.

Uusia ideoita perinteisten keinojen ja kanavien ympärille

Adare International tarjoaa laajan valikoiman ulkoistettuja markkinointipalveluita. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti tarjoten asiakkailleen muun muassa apua erilaisten markkinointiaktiviteettien, kuten kampanjoiden sekä paino- ja promootiotuotteiden hallintaan ja toteutukseen.

”Tuotelanseerauksissa pyritään aina löytämään jotakin uutta ja erilaista, jolla saavutetaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä.”, kertoo Ollikainen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien ja erilaisten kanavien sekä mainosmateriaalien hyödyntämistä.

Perinteisiä myymälöissä hyödynnettäviä markkinointimateriaaleja, kuten hyllypuhujia, hintalistakorostajia sekä muita myyntipiste- ja kampanjamateriaaleja käytetään asiakkaiden huomion herättämiseen sekä näkyvyyden kasvattamiseen erilaisten myymälämainoskampanjoiden yhteydessä. Näiden perinteisten materiaalien rinnalla hyödynnetään jatkuvasti myös uudenlaisia materiaaleja, kuten liimattomia tarroja.

Myymälämainonnassa ajan hermolla pysyminen on tärkeää, ja viime aikoina perinteisten keinojen rinnalle on noussut myös muita keinoja. Ollikaisen mukaan uusia ideoita ja vaihtoehtoja metsästetään jatkuvasti ja ne voivat liittyä esimerkiksi valaistukseen, rakenteeseen, materiaaliin, videoihin tai käytännössä mihin tahansa. Tuotelanseerausten yhteydessä käytetään usein esimerkiksi QR-koodeja, joiden kautta asiakkaat voivat siirtyä tuotteesta tarkemmin kertovalle nettisivulle.

Mitä ottaa huomioon tuotelanseerausten suunnittelussa?

Ollikaisen mukaan tuotelanseerausten suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat kolme asiaa: 

  1. Aikataulut

Projektin aikataulut asettavat raamit tuotelanseerausten suunnittelulle. Aikataulutuksessa on huomioitava muun muassa logistiikan vaatimukset, tuote-edustajilta vaadittujen toimenpiteiden kesto sekä painotalojen omat aikataulut. Tuotteiden ja kaikkien lanseerauksessa tarvittavien materiaalien tulee olla varastossa sovittuna ajankohtana, jotta ne ovat edustajien käytössä oikeaan aikaan. Tuotelanseerauksissa jopa kahdenkin päivän viiveellä voi olla yllättävän suuri merkitys.

  1. Lainsäädäntö

Tuotelanseerauksissa on otettava huomioon myös lain asettamat säädökset. Säädökset voivat vaihdella eri tuotteiden sekä maiden välillä huomattavastikin ja niitä on noudatettava tarkasti.

”Tällaisia hyvinkin tarkkoja säädöksiä esiintyy erityisesti panimo- sekä lääketeollisuudessa”, kertoo Ollikainen.

  1. Mainosmateriaalit

Tiukan aikataulun vuoksi itse kampanjan rakentamiseen myymälätilassa on suositeltavaa käyttää helposti kiinnitettäviä ja irrotettavia materiaaleja, jotta itse kampanjan asentaminen ei vie turhaan aikaa. ”Myös menekinedistäjät ja myymälähenkilökunta arvostavat vaivattomia mainosmateriaaleja”, kertoo Ollikainen.

Helppokäyttöisyyden lisäksi promootiomateriaalien tulee noudattaa kaikkien eri maiden säädöksiä tai vaihtoehtoisesti olla helposti muokattavissa kohdemarkkinan säädösten mukaisiksi.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton opas Myymälämainonnan suunnittelu – sopivien kampanjamateriaalien valinta. Oppaan luettuasi ymmärrät, kuinka kampanjansuunnittelu ja materiaalin valinta kannattaa toteuttaa menestyksekkään myymäläkampanjan luomiseksi.

FI_Campaign_planning.png

"