7 askelta onnistuneeseen myymälämainontakampanjaan


7 askelta onnistuneeseen myymälämainontakampanjaan

Myymälämainonta vie usein huomattavan osan markkinointibudjetista. Kampanjan tulisi olla paitsi visuaalisesti näyttävä myös kustannustehokas saavuttaakseen parhaimman mahdollisen tuloksen. Hyvän kampanjakuvauksen laadinta on erittäin olennaista, jotta myymäläkampanjalla saavutetaan sille asetetut tavoitteet.

Huolellinen kampanjasuunnittelu sekä oikeiden mainosmateriaalien valinta varmistavat kampanjan onnistuneen esillepanon. Yhtä tärkeää on myös kampanjamateriaalien nopea poistettavuus heti kampanjan tai promootion päätyttyä.

Noudattamalla seuraavia seitsämää vaihetta onnistuneen kampanjasuunnittelun ja käytäntöön viemiseen, pystyt optimoimaan seuraavaan myymälämainoskampanjasi tehokkuutta sekä kuluja.

1. Kartoita kampanjan eri osapuolet

Aloita myymälämainoskampanjan suunnittelu kartoittamalla ne osapuolet, joita kampanjassa tarvitaan. Osapuolina voivat olla esimerkiksi mainostoimistot, materiaalin ja logistiikan asiantuntijat, Print Management-yritykset tai jopa myymälän henkilökunta.

2. Laadi kampanjakuvaus

Painetuista materiaaleista koostuvan myymäläkampanjan menestyksen perusta on hyvä kampanjakuvaus. Käytännössä siinä määritellään vaatimukset kampanjassa tarvittaville materiaaleille. Kun materiaalilta vaadittavat ominaisuudet on määritetty, konsultoi myymälämainonnan asiantuntijaa tai jälleenmyyjää ja painotaloa eri mainosmateriaalien saatavuudesta, paino-ominaisuuksista sekä formaateista.

Ideaalitilanteessa kampanjakuvauksen laatimisen jälkeen samaa kuvausta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa vastaavanlaisissa kampanjoissa. Huolellisesti laadittu kampanjakuvaus säästää aikaa ja varmistaa halutut lopputulokset.

3. Valitse sopivat materiaalit

Sopivan mainosmateriaalin valitseminen myymälämainontaan on usein haasteellista. Se on kuitenkin yksi tärkeimmistä kampanjan menestystekijöistä etenkin vähittäismyymälöissä ja ruokakaupoissa.

Monipuolisella ja monikäyttöisellä kampanjamateriaalilla varmistetaan, että kampanja toimii kaikissa ketjun myymälöissä ja niiden erilaisilla pinnoilla. Materiaaliasiantuntijan ottaminen mukaan suunnitteluun jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa paitsi vähentämään kustannuksia myös huomioimaan koko materiaalin elinkaaren.

4. Suunnittele ja pilotoi kampanja

Harvoin käytetty, mutta erittäin hyödyllinen tapa varmistaa myymäläkampanjan tehokkuus on testata kampanjaa ensin yhdessä tai muutamassa myymälässä ennen kampanjan lanseerausta muihin myymälöihin.

Pilotoinnin avulla voidaan varmistua siitä, että valittu materiaali, painotekniikka, materiaalikoot ja määrät toimivat halutulla tavalla erilaisilla pinnoilla myymäläympäristössä.

5. Paina ja jakele

Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi lue materiaalin paino- ja varastointiohjeet tarkasti sekä testaa valitun materiaalin toimivuus etukäteen.  On myös tärkeää noudattaa mahdollisia pakkaamiseen ja käsittelyyn liittyviä materiaalinkäsittelyohjeita jo lähetysvaiheessa.

Kun pilotoit  kampanjaa, sinulla on oiva mahdollisuus luoda valokuvia ja/tai videota hyödyntäen ohjeet siitä, miten kampanjamateriaalit tulee laittaa esille myymäläympäristössä. Toimita nämä ohjeet yhdessä kampanjamateriaalien kanssa materiaalin esillepanijalle.

6. Huolehdi esillepanosta

Mitä lähempänä viesti on mainostettavaa tuotetta, sitä tehokkaampi kampanja on.  Jos mainoksia ei laiteta lainkaan esille, tai jos ne laitetaan väärään paikkaan, kova työ ja hieno design menevät hukkaan.

Oikealla materiaalivalinnalla edesautetaan kampanjan onnistunutta jakelua eri myymälöihin ja varmistetaan mainosmateriaalien helppo ja oikeanlainen esillepano.

7. Huolehdi materiaalista myös kampanjan aikana ja sen jälkeen

Yksi myymälämainonnan haasteista on materiaaleihin mahdollisesti tarvittavat muutokset kampanjan aikana. Tällaisissa tapauksissa usein ainoa vaihtoehto on tilata, valmistaa ja toimittaa täysin uudet materiaalit.

Ongelmaksi voi koitua myös epätoivottu ilkivalta kampanjamateriaalia kohtaan. Miten nopeasti ja helposti puuttuvat tai vahingoittuneet materiaalit voidaan korvata? Oletko varannut ylimääräisiä mainosmateriaaleja ”pahan päivän varalle”?

Helposti irrotettavia ja jälkiä jättämättömiä mainosmateriaaleja käyttämällä on helppo varmistaa, että myymälämainonta on ajantasaista ja että heti kampanjan päätyttyä vanhat kampanjamateriaalit tulee poistetuksi.

 

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Myymälämainonnan suunnittelu – sopivien kampanjamateriaalien valintaOppaan luettuasi tiedät, kuinka kampanjansuunnittelu ja materiaalin valinta kannattaa toteuttaa menestyksekkään myymäläkampanjan luomiseksi. 

Myymälämainonnan suunnittelu

"